Kniha Mistrovské ovládání mysli od Charlese Francise Haanela – Seznam kapitol/lekcí a o čem pojednávají

V tomto článku budu vytvářet seznam lekcí z knihy „Mistrovské ovládání mysli“, kterou napsal Charles Francis Haanel. Mám knihu přeloženou do češtiny Helenou Vanyel.

Seznam kapitol/lekcí

1. Vnější a vnitřní svět

První lekce ukazuje, že vše co kolem sebe vidíme (vnější svět) je výsledkem něčích myšlenek (vnitřní svět).

– Žádoucí harmonické podmínky (ve vnějším světě)  lze získat správným myšlením (náš vnitřní svět)

– Okolní svět je odrazem světa vnitřního

– Zdrojem veškeré moci je vnitřní svět

Cvičení: fyzický klid

2. Vědomý a podvědomý mentál

Druhá lekce pojednává o vědomí a podvědomí. Jak fungují a že je nutné je plně využívat abychom nejen my byli efektivní a šťastní v našem životě.

Vědomí je strážcem podvědomí. Vědomí má schopnost uvažovat nad tím co přijímáme z okolí. Vyvozuje závěry zda je něco správně a nebo v souladu s tím čemu věříme. Výsledek je pak uložen do podvědomí, které ovlivňuje naše budoucí činy aniž bychom o tom věděli.

– Jakmile podvědomí chybí bdělost (nekontrolujeme podněty z okolí),podvědomí se ocitne bez kontroly a je přístupné všem možným sugescím. (jsi k ničemu, tvůj zdravotní stav se zhoršuje)

Podvědomě, aniž bychom si to vědomě uvědomovali pak jednáme tak, jak máme do podvědomí vsugerováno. Jak je vidět, lidé od Boha získali velkou odpovědnost svobodné vůle. Mohou ovlivňovat své podvědomí a jednat způsobem, který chtějí. Prostředkem k ovlivnění podvědomí je mentálně prohlásit co chceme a nebo jinak řečeno „mentálně se soustředit na předmět svého přání“ (podobné se Zákonem přitažlivosti (The Secret))

Cvičení: fyzický klid a kontrola myšlenek (pouze pozitivní, které chci)

3. Solární plexus

Je centrálním bodem rozdělování energie. Jeho funkce se přeruší vzdorujícími myšlenkami, kritikou, neharmonií a obzvláště strachem, který je potřeba bezodkladně zničit.

Energii kontrolujeme vědomým myšlením, strach odstraníme uvědoměním si úlohy/moci vědomí a podvědomí. Solární plexus probudíme tím, že se zaměříme na to, si přejeme v našem životě.

Cvičení: fyzický i mentální (myšlenkový) klid

4. Pravé „Já“

Pravé „Já“ není fyzickým tělem. „Já“ pouze tělo používá k plnění svých cílů. Vnitřní svět je pod kontrolou pravého Já.

– „Já mohu být tím, čím chci být“ Pokaždé když tuto afirmaci zopakujete, uvědomte si, kdo je „Já“. Snažte se pochopit jeho pravou podstatu. Jestliže se vám to podaří, budete nepřemožitelní.

– Ticho je fyzický klid. Je první etapou k sebekontrole / sebeovládání.

Cvičení: mentální uvolnění

5. Dědičnost Boží

– Každý z nás je jen kanálem, skrze nějž se všemohoucí síla rozrůzňuje do formy. Nemůžeme tuto sílu dostávat, pokud ji vzápětí nedáváme. Čím víc dáváme, tím víc dostáváme.

– Mentální život lidí je nejméně z 90% nevědomý, ti kdo svou mentální moc využívají pouze z 10% značně ochuzují život. Proč to dělají? Nechápou nebo nejsou schopni uznat, že mohou vědomě řídit tuto činnost (myšlení).

– jsme dnes výsledkem našich minulých myšlenek a v budoucnu budeme tím jak myslíme dnes

Cvičení: myslet na určité místo které spojuji s příjemnými myšlenkami, zapojit všechny smysly

… pokračování … (5/24)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>